dijous, 30 de desembre de 2010

Raonament independentista

El finançament, l’estatut, la immersió lingüística i la llei de consultes. No cal dir res més. El que sí que m’agradaria és que els autoanomenats “catalanistes” que són contraris a la independència m’expliquessin com s’ho pensen fer per convèncer una majoria qualificada dels espanyols, o dels seus representants polítics, per tal que reconverteixen Espanya en un estat federal, econòmicament equilibrat, on tots els ciutadans tinguin els mateixos drets i on les llengües no siguin vistes com un obstacle ans com una riquesa. Al meu parer, si volem esdevenir un país plenament normal, és molt més efectiu optar per la independència, i això és el que intento demostrar amb el sil·logisme següent.

i) Si volem que la llengua, la cultura, la identitat en sentit ampli o l’economia catalanes estiguin en plena igualtat de condicions amb les altres, cal que els Països Catalans es reunifiquin políticament i esdevinguin independents. Sota Espanya i França no farem mai res.
ii) Si volem que els Països Catalans siguin independents, cal que el Principat de Catalunya lideri la marxa. Les realitat socials i el ritme de cada territori són diferents i no podem pretendre fer-ho de cop.
iii) Si volem que el Principat de Catalunya avanci vers la independència, ens cal una majoria social que ho desitgi. És l’única manera que la comunitat internacional ho legitimi.
iv) Si volem que una majoria social sigui favorable a la independència, hem de convèncer-los amb arguments pràctics. La llengua, la cultura o la identitat són arguments pels convençuts, però l’economia pot convèncer als indecisos, un percentatge de població que és decisiu per aconseguir la majoria.

1 comentari: