dimarts, 26 de juliol de 2011

Ampliant la perspectiva

Una societat creativa, transformadora, dinàmica, és una societat que constantment es reinventa a ella mateixa, que és capaç de trobar noves maneres de reinterpretar l’entorn immediat i, a més, fer-ho sense deixar de banda les pròpies arrels. La capacitat o, fins i tot, la necessitat de qüestionar en tot moment l’status quo, allò que donem per cert, d’estirar-ho fins al límit de la raó, és, per a mi, la gran aportació dels filòsofs de la sospita –més que no pas les conclusions a què van arribar–. Ser constructivament crític és, al meu parer, imprescindible per poder millorar i per continuar innovant. I una societat només serà així si allò que se’n diu normalment la “societat civil” ho és. Si les associacions, si les entitats en sentit ampli, i, per tant, les persones que les integren, estan disposades a dirigir el carro de la revolució constant, la cultura de la qual formen part en sortirà beneficiada.

Això és, modestament, el que volem fer a Tallers per la Llengua. Si el nostre objectiu és incidir en els hàbits lingüístics dels catalans, no n’hi ha prou amb fixar un model de treball innovador i mantenir-lo inalterat. Ben a l’inrevés, volem millorar-lo taller rere taller, i l’única manera d’aconseguir-ho és comptant amb un equip de persones prou gran, procedents de diversos àmbits i que disposin de perspectives diferents sobre el tema.

Amb aquest objectiu, hem dut a terme una reestructuració considerable del Comitè de Direcció de l’entitat, tal com exposàvem en la nota que vam publicar fa uns dies. Més gent, més coneixements, més experiència, més enfocaments. En definitiva, doncs, més Tallers per la Llengua.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada