dimarts, 16 de febrer de 2010

Also sprach Penkamuska

Diuanka par lanla gensan teni su posukas britatpar ka daba gadas lla ginno kabas dasa bekeidiu. Esbenbel kapa samal katalani kapar lanalsa miksdan kukablanka ko man kamandules oan kokaseka oalpro pi penkamuska. Dan tradasem blaka noiposi resda respro kuaniparas atan siobeuska sikidiu kosasmol tasi benser tas. Nosdi fisilda pren draiun kopansaps esprak tik parparlam balsamiks sibolska omas pensikets u nami kafoll inot fa sikas. Pru beudaferu ibureukes kuriosda da boipas pasatnimi ka. Fapat xo kaitot.

2 comentaris:

  1. Jopo vopoldripiapa trepencapar upunapa llapançapa peper l'ipidipiopomapa depe lapa pepe. Tapant vapalupuopós copom epel kapatapalapanipi ipi ipigupuapal d'ipinvepersepemblapant.
    apau, kopokapasepekapa ipi kapamapàndupulepes ipi pepenkapamupukapa, epembopolipicapa quepe vapa foport !
    Ropogeper.

    ResponElimina
  2. Tan tan drem illo sip ar leskesk rit, per okedaw uai.

    ResponElimina